Hopp over lenker

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Matetransformatorer og fordelingsbokser
Caruna: Fordelingsboksen måles som et punkt, Muutamo som en linje, som er lukket, dvs. 5 målepunkter.
  1. Velg målingstype fra hovedskjermbildet
  2. Velg måleobjektet, f.eks. fordelingsskap/skap.
  3. Dybden måles ikke, så du kan starte enten fra hovedenheten eller dybdemåleren.
  4. Skriv inn koden for transformatorstasjonen eller fordelingsskapet Mxxxxxxxx eller Jyyyyyy.
  5. Trykk på Enter, som starter målingen
  6. Dataene sendes videre og genereres automatisk i TKY-filen.
Produktet kan ikke få tilgang til nettverket og kan ikke hente tiden.

Produktet henter først klokken fra mobilnettverket og deretter fra klokkeserveren. Hvis søket ikke fungerer umiddelbart, forsøkes det å koble til nettverket i 3 minutter, og deretter starter produktet på nytt. Hvis produktet ikke får tilgang til nettverket og får tiden, for eksempel 10 minutter. Ta en pause på f.eks. 15 minutter ved å slå av produktet og starte det på nytt. Dette vil gjøre det mulig for mobilnettverket å få produktet på nett igjen. En alternativ løsning er å bruke WLAN-deling via WIFI-basestasjonen på din egen telefon.