Hopp over lenker

DIGITAL SIKKERHETSLØSNING FOR INDUSTRIEN

Fieldsight Wear, som bæres av arbeidstakeren, overfører posisjonen til "nodene" som er installert på stedet, hvorfra dataene overføres videre til skyen for beregning av posisjonsdata i sanntid (RTLS).

Fieldsight Wear kan festes til arbeidstakeren på en rekke måter, f.eks. på utstyr, på et belte, på håndleddet, eller den kan bæres som en nøkkelring. Enheten overfører posisjons- og sikkerhetsinformasjon via Bluetooth og har en rekkevidde i åpent rom på opptil 150-200 meter.

Sikkerhet på arbeid på høye byggeplasser eller i tunneler under bakken. Med vår tjeneste kan du enkelt se hvilke etasjer arbeiderne befinner seg på i tilfelle en hendelse. Evakuering og assistanse kan umiddelbart målrettes til de riktige stedene, noe som sparer tid og liv.

De ansattes posisjon (anonymisert eller med navn) og status vises i sanntid i et nettleserbasert sporingsgrensesnitt.

Detekterte alarmer kan videresendes til et tredjeparts alarmsystem eller til en valgt målgruppe (f.eks. vakten ved porten, anleggslederen eller nærmeste overordnede).

Fieldsight Gateway brukes i et bredt spekter av applikasjoner i sikkerhetssystemet for kanalisering av data, lokalisering av utstyr og alarmer. Enheten kan brukes til å umiddelbart sende et varsel til operatøren og til skytjenesten i tilfelle en hendelse mellom maskiner og mennesker, og dermed forhindre potensielle kollisjoner.

Digital sikkerhetsinnovasjon

Enkel distribusjon

 • Tjenesten trenger kanskje ikke å integreres i din egen IT-infrastruktur, noe som sparer kostnader.
 • Wearable Fieldsight Wear kan festes på mange måter
 • Enkel å bruke
 • Data kan enkelt integreres med eksisterende adgangskontrollsystemer (f.eks. Abloy Cloud).
 • GDPR-vennlig, dvs. at data om enkeltpersoner kan overføres anonymt.

Mangfoldig jobbsikkerhet

 • Arbeidstakerens oppholdssted og status (aktiv, immobil)
 • Varsling av arbeidstakere ved en hendelse
 • Informasjon om flåtens lokalisering samt posisjonering ved hjelp av dødmannskalkulasjon
 • Stedssegment og etasje
 • Advarsler i tilfelle fare og ulykker
 • Informasjon om farlige forhold for arbeidstakere

Kostnadseffektivt

 • Trådløs adgangskontroll er kostnadseffektivt og enkelt å implementere med Mesh-nettverket.
 • Konnektivitet i utfordrende miljøer er nødvendig fra bare ett eller noen få steder og sparer kostbart kablingsarbeid.

KILDER

STEMMEINSTITUSJON

SATAMA

SKOGINDUSTRI

FERDIG

AVDELING

STRØMFORSYNING

ARBEID

RATAHOLTO

VINDKRAFT

KONTAKT OSS

Trådløs adgangskontroll

 Trådløs adgangskontroll erstatter manuell adgangskontroll ved å dele posisjonsdata i sanntid, og målrette den ansatte til etasjen og segmentet i bygningen. Tjenestens operativsystem viser når en ansatt har gått inn og ut av området.

Data om plassering av arbeidstakere og utstyr

Med posisjonsdata øker du sikkerheten til arbeidstakerne ved å dele posisjonen til arbeidstakeren i området i sanntid (RTLS). Arbeidstakeren kan lokaliseres etter plassering og etasje. En løsning koblet til kjøretøy varsler om potensielle kollisjonssituasjoner.

Automatisert arbeidssikkerhet og forebyggende advarsler

Automatisert sikkerhet varsler deg når du nærmer deg en sikkerhetsgrense ved hjelp av posisjonsdata. Arbeidstakeren kan også varsle hjelp manuelt ved hjelp av Fieldsight Wear-enheten. Automatiske varsler utløses av kollisjons- og immobilitetssituasjoner. Løsningen kan også brukes til å måle tiden som tilbringes i et farlig område (f.eks. Radon) og samle inn eksponeringstider i et eget system.

"Ensom arbeidstaker"

Fieldsight Wear, som kan festes til arbeidstakeren, og Fieldsight Gateway, som kan festes til kjøretøyparken, kan brukes til å spore plasseringen og bevegelsene til en arbeidstaker som arbeider alene, og forbedre sikkerheten på arbeidsplassen i utfordrende miljøer. Sanntidsinformasjon om den enslige arbeiderens tilstand gis, slik at hjelp kan tilkalles umiddelbart i tilfelle en ulykke. Versjonen av enheten leveres også med posisjonering med en nøyaktighet på 1 cm, avhengig av tiltenkt bruk.

FREMDRIFTEN I LEVERINGEN

Vi samarbeider med deg fra start til slutt

Analyse av kundens situasjon og mål

Tilbud fra

Utplassering av tjenesten

Tilgang til støtte

Tjenesteutvikling, oppgradering og skalering

KONTAKT OSS

Allsidige sikkerhetsløsninger venter i den andre enden av skjemaet. La oss jobbe sammen for å skape en tjeneste som passer for deg.


  Vi respekterer personvernet ditt og aksepterer ikke spam. Vi vil aldri selge, leie ut eller dele opplysningene dine.

  Bestill et kort presentasjonsmøte direkte her: