Hoppa över länkar

VANLIGA FRÅGOR

Matning av transformatorer och distributionslådor
Caruna: Fördelningslådan mäts som en punkt, Muutamo som en linje, som är sluten, dvs. 5 mätpunkter.
  1. Välj mätningstyp från huvudskärmen
  2. Välj mätobjektet, t.ex. ett distributionsskåp eller ett hölje.
  3. Djupet mäts inte, så du kan börja från antingen huvudenheten eller djupmätaren.
  4. Ange koden för transformatorstationen eller distributionsskåpet Mxxxxxxxxxxxx eller Jyyyyyyyyyy
  5. Tryck på Enter för att starta mätningen.
  6. Uppgifterna överförs och genereras automatiskt i TKY-filen.
Produkten kan inte komma åt nätverket och kan inte hämta tiden.

Produkten hämtar först klockan från mobilnätet och sedan från klockservern. Om sökningen inte fungerar omedelbart försöker man få en anslutning till nätverket i 3 minuter, varefter produkten startas om. Om produkten inte kan få tillgång till nätverket och hämta klockan, till exempel 10 minuter. Ta en paus på t.ex. 15 minuter genom att stänga av produkten och starta om produkten. På så sätt kan mobilnätet få produkten att återigen komma upp på nätet. En alternativ lösning är att använda WLAN-delning via den egna telefonens WIFI-basstation.