Hoppa över länkar

DIGITAL SÄKERHETSLÖSNING FÖR INDUSTRIN

Fieldsight Wear, som bärs av arbetstagaren, överför sin position till de "noder" som är installerade på platsen, varifrån data överförs vidare till molnet för beräkning av RTLS-data (real-time location data).

Fieldsight Wear kan fästas på arbetstagaren på flera olika sätt, t.ex. på utrustning, på ett bälte, på handleden eller som en nyckelring. Enheten överför plats- och säkerhetsinformation via Bluetooth och har en räckvidd på 150-200 meter i öppen terräng.

Säkerhet vid arbete på höga byggarbetsplatser eller i tunnlar under jord. Med vår tjänst kan du enkelt se vilken våning som arbetarna befinner sig på i händelse av en incident. Evakuering och assistans kan omedelbart riktas till rätt plats, vilket sparar tid och liv.

De anställdas plats i realtid (anonymiserad eller med namn) och status visas i realtid i ett webbläsarbaserat spårningsgränssnitt.

Upptäckta larm kan vidarebefordras till ett larm från en tredje part eller till en utvald målgrupp (t.ex. vakten vid grinden, platschefen eller den närmaste chefen).

Fieldsight Gateway används i ett stort antal tillämpningar i säkerhetssystem för datakanalisering, lokalisering av utrustning och larm. Enheten kan användas för att omedelbart skicka en varning till operatören och till molntjänsten i händelse av en incident mellan maskiner och människor och på så sätt förhindra potentiella kollisioner.

Innovation inom digital säkerhet

Lätt att installera

 • Tjänsten behöver kanske inte integreras i din egen IT-infrastruktur, vilket sparar kostnader.
 • Bärbar Fieldsight Wear kan fästas på många olika sätt.
 • Lätt att använda
 • Data kan enkelt integreras med befintliga system för åtkomstkontroll (t.ex. Abloy Cloud).
 • GDPR-vänlig, dvs. uppgifter om enskilda personer kan överföras anonymt.

Olika typer av anställningstrygghet

 • Arbetstagarens plats och status (aktiv, orörlig).
 • Varningar till arbetstagarna i händelse av en incident.
 • Information om flottans läge och positionering av döda återvändsgränder.
 • Plats segment och våning
 • Varningar vid fara och olyckor
 • Information om farliga förhållanden för arbetstagarna

Kostnadseffektivt

 • Trådlös åtkomstkontroll är kostnadseffektiv och enkel att implementera med Mesh-nätverket.
 • Uppkoppling i krävande miljöer behövs från endast en eller ett fåtal platser och spara dyrt kablagearbete.

KÄLLOR

INSTITUTION MED RÖST

SATAMA

SKOGSINDUSTRIN.

DONE

DIVISION

STRÖMFÖRSÖRJNING

ARBETE

RATAHOLTO

VINDKRAFT

KONTAKTA OSS

Trådlös åtkomstkontroll

 Trådlös åtkomstkontroll ersätter manuell åtkomstkontroll genom att dela lokaliseringsdata i realtid och rikta den anställde till våningen och segmentet i byggnaden. Vårt operativsystem visar när en anställd har gått in och ut ur området.

Uppgifter om var arbetstagaren och utrustningen befinner sig

Med lokaliseringsdata ökar du arbetarnas säkerhet genom att dela arbetarnas position i området i realtid (RTLS). Arbetstagaren kan lokaliseras efter plats och våningsplan. En lösning som är ansluten till fordon varnar för potentiella kollisionssituationer.

Automatiserade varningar om arbetarskydd och förebyggande åtgärder

Automatiserad jobbsäkerhet använder lokaliseringsuppgifter för att varna dig om en säkerhetströskel som närmar sig. Arbetstagaren kan också manuellt larma hjälp med hjälp av Fieldsight Wear-enheten. Automatiska varningar utlöses vid kollisioner och situationer där fordonet står stilla. Lösningen kan också användas för att mäta den tid som tillbringas i ett farligt område (t.ex. radon) och samla in exponeringstider i ett särskilt system.

"Ensam arbetare"

Fieldsight Wear, som kan fästas på arbetstagaren, och Fieldsight Gateway, som kan fästas på fordonsflottan, kan användas för att spåra var och hur en arbetstagare som arbetar ensam befinner sig och förflyttar sig och förbättra säkerheten på arbetsplatsen i krävande miljöer. Information i realtid om den ensamma arbetstagarens tillstånd tillhandahålls, så att hjälp kan tillkallas omedelbart om en olycka inträffar. I denna version av apparaten ingår även positionering med en noggrannhet på 1 cm beroende på användningsområde.

HUR LÅNGT FRAMSKRIDANDET AV LEVERANSEN HAR KOMMIT.

Vi samarbetar med dig från början till slut

Analys av kundens situation och mål

Erbjudande från

Utplacering av tjänsten

Stöd för åtkomst

Utveckling, uppgradering och skalning av tjänster

KONTAKTA OSS

Mångsidiga säkerhetslösningar väntar i andra änden av formuläret. Låt oss samarbeta för att skapa en tjänst som passar dig.


  Vi respekterar din integritet och accepterar inte skräppost. Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller dela med oss av din information.

  Boka ett kort presentationsmöte direkt här: