Skip links

Category: Land Surveying

Fieldsight GEO – Traficomin Määräys 71 -ratkaisu

Fieldsight GEO – Traficomin Määräys 71 -ratkaisu

in
Mikä on Traficom M71-vaatimus? Traficom määräyksen tarkoituksena on varmistaa verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain (276/2016) tarkoittamaan keskitettyyn tietopisteeseen toimitettavien tietojen riittävä tarkkuustaso ja yhteentoimivuus. Määräyksen tarkoituksena on edistää verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä sekä vähentää maarakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia vaurioita. Traficomin määräys M71 astui voimaan 1.6.2020.