Skip links

Fieldsight GEO – ratkaisu Traficomin määräykseen 71

Mikä on Traficom M71-vaatimus?

“Traficom Määräyksen tarkoituksena on varmistaa verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain (276/2016) tarkoittamaan keskitettyyn tietopisteeseen toimitettavien tietojen riittävä tarkkuustaso ja yhteentoimivuus. Määräyksen tarkoituksena on edistää verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä sekä vähentää maarakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia vaurioita.”

Traficomin määräys M71 astui voimaan 1.6.2020. Sitä sovelletaan viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen tietojen toimittamiseen. Määräys vaatii 1.1.2021 lähtien rakennetuista uudesta verkkoinfrastruktuureista ja aktiivisista verkon osista ilmoituksen verkon sijaintitiedoista x- ja y-kordinaatein taajama-alueella ± 10 cm tarkkuudella, sen ulkopuolella ± 50 cm tarkkuudella, sekä z-koordinaatin tai sijainnin syvyystiedon ± 10 cm tarkkuudella. Tiedot tulee olla toimitettuna vektoriaineistona Sijaintitietopalveluun 1.10.2022 mennessä.

Lähde

Carunan paikannus-haaste

Lähdimme mukaan Suomen suurimman verkonomistajan Carunan innovaatiohaasteeseen (2019) kehittäämään Traficomin M71-määräyksen täyttävää ratkaisua. Noin puolen vuoden aikana syntyi toimiva konsepti FIELDSIGHT GEO -tuotteelle, joka käytännössä ratkaisi Carunan asettaman haasteen ongelmat. Innovaatiokilpailun voiton jälkeen tuotetta ja palvelua lähdettiin tiiviisti kehittämään helposti käytettäväksi valmiiksi ratkaisuksi, joka sopii eri verkonrakennuksen osapuolien käyttötarkoituksiin.

Fieldsight GEO

FIELDSIGHT GEO -tuotteemme vastaa mm. Traficomin määräyksen tuomiin haasteisiin ylittämällä reilusti sijaintitiedon tarkkuusvaatimuksen raportoimalla sijaintitietoa aina jopa cm tarkkuuteen asti. GEO-laite lähettää määräyksen vaatimat tiedot (sisältäen mm. paikkatiedon x,y,z, kaapelin laskusyvyyden ja suojausluokan) pilvipalveluun, josta tieto välittyy selainpohjaiseen reaaliaikakäyttöliittymään. Tämän lisäksi tieto konvertoituu automaattisesti oikeassa muodossa suoraan verkonomistajan GEO-rajapintaan päätyen esimerkiksi Trimble NIS -järjestelmään.  FIELDSIGHT GEO -tuote auttaa maarakentajaa tekemään parempaa laatua heti työmaalla valvoen mittaustarkkuutta, mittausväliä ja muita laatuparametreja dokumentoiden tehdyn työn digitaalisesti. Näin vältytään jo työmaalla mahdollisilta kalliilta rakennusvirheiltä. Tehty ja varmistettu laadukas työ on heti dokumentoitu ja laskutettavissa. Näin ollen myös liiketoimintariskit ovat maarakentajalle ja urakoitsijalle reaaliaikalaadunvarmistuksen myötä  minimaaliset. Paperipiirustuksiin tehtävät punakynämerkinnät esim. suojausluokkien aloituksesta ja loppumisista voidaan unohtaa työn dokumentoituessa digitaalisesti GEO-tuotteella.

Fieldsight GEO:n hyödyt tiivistetysti

 • Traficom M71-määryksen tietojen yhteensopivuus
 • Laadunvarmistus työn aikana vähentää merkittävästi rakennusvirheitä
 • Projektinseuranta yksinkertaistuu
 • Laadukas työ laskutettavissa heti päivän jälkeen, jolloin pääurakoitsijan ja maarakentajan liiketoimintariski on minimoitu
 • GEO-tiedon automaattinen käsittely ja konversio verkonomistajan tietoformaattiin säästää merkittävästi resurssoinissa
 • Maanmittausresurssi voi keskittyä oleelliseen eli reaaliaikaisen tiedon tarkisteluun ja tiedon masterointiin
 • Yksinkertainen, edullinen työkalu kenttätyön digitaliseen dokumentointiin
 • Kaikki vaadittu kenttädokumentaatio sisältäen 360° kuvat yhdellä napinpainalluksella

Early Bird

“Early Bird”-ohjelmamme tarjoaa osallistujille verkonomistajille ja urakoitsijoille mahdollisuuden ottaa käyttöön toimivan peruspalvelun lisäksi uusia lisäominaisuuksia, mm.

 • 360° valokuvaus
 • kaapeliauraus
 • kaapelitutkaintegraatio

Ohjelman aikana palvelua voidaan vielä päivittää osallistuvien yritysten tarpeiden mukaisesti. Lähtemällä mukaan ohjelmaamme saat tuotteen ja palvelun edullisesti käyttöösi, ja riski mukaan liittyville yrityksille on pieni kuukausipohjaisen hinnoittelun johdosta. Voit lähettää hakemuksen “Early Bird”-ohjelmaamme alla olevasta lomakkeesta. Rajallisen saatavuuden ja palvelun ominaisuusprioriteettien vuoksi yritysvalintamme ohjelmaan painottuu ohjelmaan osallistuviin verkonomistajiin ja pääurakoitsijoihin.


  Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja me emme hyväksy roskapostia. Emme koskaan myy, vuokraa, tai anna tietojasi eteenpäin.