Hoppa över länkar
Publicerad den: Fieldsight

Snapshot och kvalitetskontroll i realtid med 360°-bilder

En ögonblicksbild av fältet till nästa nivå med 360°-bilder

Fieldsight®-lösningen ger situationsmedvetenhet i nära realtid på fältet för att stödja din verksamhet. Lösningen kan ge 360°-eller 4k-filmer av platsen, vilket gör det möjligt att t.ex. ta itu med kvalitetsproblem i byggandet omedelbart under arbetets gång, vilket sparar onödiga reparationskostnader i efterhand.

Öppna 360-bilden ovan genom att klicka på knappen "full skärm" och rotera bilden!

Bilden visar till exempel en elkabel som Eltel Networks har monterat i efterhand i ekonomen Carunas distributionsskåp. Bilden gör det möjligt att kontrollera arbetets kvalitet utan att behöva åka till platsen. Vyn för kvalitetsövervakning i Fieldsight GEO-lösningen lyfter för varje bild fram de mest relevanta mätningsattributen, t.ex. Traficom M71-regleringens falldjup, skyddsklasser och mätnoggrannhet. Kvalitetskontrollanter kan också använda zoomverktyget för att kontrollera bilddetaljer.

Enligt GDPR-bestämmelserna körs dessutom en så kallad ansiktsblockerande algoritm på bilderna, vilket innebär att bilderna inte skapar ett separat register som måste upprätthållas.

Varför 360°-bilder?

Med Fieldsight GEO kan mätningar i realtid på fältet och bilder från fältet ge en betydande förbättring av byggkvaliteten. Dessutom övervakar mätningslösningen mätparametrar på jobbet, till exempel kabeldjup, mätnoggrannhet, skyddsklass, provtagningsintervall och mätpunkternas avstånd från kabelns färdplan. Lösningen hjälper arbetaren att göra bästa möjliga kvalitet!

Fördelarna med lösningen är bl.a..

  • Högre kvalitet i konstruktionen
  • Högkvalitativ dokumentation
  • Projektövervakning i realtid för projektledare och entreprenör
  • Öppen dokumentation i hela leveranskedjan - entreprenör inom anläggningsbranschen - generalentreprenör - ekonom
  • Att få jobbet gjort smidigt på en gång
  • Snabbare leverans av arbete till slutkunden
  • Betydligt färre onödiga resor till platsen.
  • Hjälper kundföretag att uppnå lägre mål för koldioxidutsläpp

Fieldsight GEO

Fieldsight® GEO är en specialiserad lösning för kabelmätning som innehåller olika mätinstrument och ett realtidsgränssnitt. Lösningen gör det möjligt för nätbyggaren att digitalisera hela processen, från utformning, mätning, eftermätning, dokumentation och projektövervakning. Lösningen erbjuds som en enkel månadsfaktureringstjänst. Enheten stödjer integration med bland annat kabelforsknings- och ekonomistgränssnitt.

Lösningen uppfyller Traficom M71-rapporteringskraven (t.ex. exakt placering av kabeln, kabeldjup och skyddsklass etc.) och har en mätnoggrannhet på upp till 1 cm.

Fieldsight med kabelradar

 

VILL DU PROVA EN FIELDSIGHT-LÖSNING?

Kontakta oss per telefon eller genom att använda formuläret nedan!    Vi respekterar din integritet och accepterar inte skräppost. Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller dela med oss av din information.