Hoppa över länkar
Publicerad den: Lantmäteri

Innovativ lösning för kabeldragning: FIELDSIGHT GEO

I dag är kabeldragning och nätplanering fortfarande en lång och ineffektiv process för många nätägare, huvudentreprenörer/systemintegratörer och markbyggare. De måste ordna många kabelmätningar på arbetsplatsen och många manuella steg för att konvertera geodata till önskat format. Dessutom är detta en blind process, och ingenjörer och konstruktörer kan inte få tillräcklig kännedom om den pågående situationen på fältet. Fieldsight GEO-produkten, som hör till RTK GNSS-noggrannhetssortimentet (0-3 centimeters noggrannhet), ger en realtidsbild av byggarbetsplatsens framskridande, som kan övervakas på distans med hjälp av 360-gradersbilder.

EFFEKTIV OCH STRÖMLINJEFORMAD PROCESS FRÅN ARBETSOMRÅDET TILL KUNDENS NÄTVERKSDATABAS

Fieldsight GEO omformar dokumentationen av positionering av el- och telekablar i underjordiska entreprenader. Den nya metoden är mer exakt och uppfyller kraven på 0-3 cm noggrannhet i alla koordinater x, y och z. Fieldsight GEO uppfyller kraven från alla nationella myndigheter som skapats efter EU:s INSPIRE-direktiv. Detaljerade kartor och 360 graders foton kan integrera rumsliga åtgärder, vilket ger en fullständig bild i realtid av vad som händer i arbetsområdet. Hela den digitala dokumentationen flödar via Wizense API direkt till kundens system. Fieldsight GEO är tänkt att användas av fältarbetare under byggnadsfasen från det öppna diket för att uppnå bästa möjliga noggrannhet i kabelplaceringen. De krav på kvalitetsparametrar för mätningar som nätägaren har ställt upp övervakas automatiskt för att undvika fel i parametrarna och hjälpa byggnadsarbetarna att skapa högkvalitativ digital dokumentation.

KOSTNADSBESPARANDE OCH GRÖN LÖSNING 

Fördelen med lösningen påverkar alla intressenter som är verksamma i kedjan för byggande av infrastruktur. Nätägare, huvudentreprenörer/systemintegratörer och markbyggare kan få välstrukturerad information i realtid från fältet. På så sätt kan de minska antalet resor för undersökningar genom bättre omplanering eller fördelning av personalresurser och minska koldioxidutsläppen. Fieldsight GEO eftersträvar hög kvalitet och korrekt dokumentation, och riskerna för marginalförluster för intressenterna minskar eftersom eventuella tvister med privata markägare minskar, och kontroller av undersökningsnoggrannhet efter inspektion inte leder till negativa överraskningar. 

SNABBARE LEVERANS OCH FAKTURERING

Fieldsight GEO förbättrar leveranstiden för nätverksinfrastruktur i genomsnitt med upp till 20 % mer än en standardprocess (enligt den finska marknadsanalysen). När den digitala dokumentationen finns i kundens NIS-databas kan faktureringen göras omedelbart efter vilket minskar affärsriskerna.

ETT SÄKRARE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Exakt kartlagd underjordisk infrastruktur kan på ett meningsfullt sätt minska skadorna vid framtida grävarbeten i närheten av infrastrukturen och förhindra el-, vatten- och internetavbrott för användarna i grannskapet. Dessutom kan felaktig kartläggning av underjordiska kablar och oavsiktlig brytning av underjordiska kablar leda till allvarliga olyckor och till och med till dödsfall för arbetare. Enligt ENA:s forskning (Energy Networks Association) riskerar nästan en tredjedel (31 %) av arbetstagarna sina liv när de inte kontrollerar om det finns några underjordiska elkablar när de gräver på platsen.

VILL DU PROVA FIELDSIGHT SOLUTION?

Kontakta oss för mer information per telefon eller via kontaktformuläret nedan!


    Vi respekterar din integritet och tolererar inte skräppost och kommer aldrig att sälja, hyra, leasa eller ge bort din information.