Hoppa över länkar

EN DIGITAL LÖSNING FÖR ATT AVSEVÄRT FÖRBÄTTRA PROCESSEN OCH KVALITETEN PÅ NÄTVERKSBYGGANDET

Fieldsight GEO är en komplett lösning som består av mätutrustning, realtidsövervakning och databehandling för nätverkskonstruktionsdokumentation, kvalitetssäkring, arbetssäkerhet och processförbättring i hela leveranskedjan, vilket medför betydande besparingar för olika parter

ANVÄNDER

Produkten stöder traditionell punkt- och linjemätning, där kabelns typ och skyddsklass enkelt ställs in på mätobjektet

TRADITIONELL PUNKT- OCH LINJEMÄTNING

Lösningen stöder kabellandning för el- och fiberkablar effektivt med hjälp av en kabelplog

KABELPLOGNING

Kabelradar kan integreras i enheten, med stöd av radiodetektering RD 8100 kabelradar etc.

KABELRADAR

Dokumentation sker automatiskt i realtid, inte bara med rumsliga data, utan också med 360° bilder av destinationen

AUTOMATISERAD DOKUMENTATION

Fieldsight GEO skickar platsdata i realtid till nätverksägarens gränssnitt och moln, där du också kan se avvikelser från resplanen, säkerhetsklasserna och plotgränserna

GEO-DATA I REALTID

Fördelar med lösningen för parterna

  • Gammal mall
  • Geo för fältsyn

Med Fieldsight GEO minskar antalet fel till 5 % och nätverksdistributionen med 30 %.

NÄTVERKSKONSTRUKTION AV HÖGRE KVALITET OCH SNABBARE DRIFTSÄTTNING

Fieldsight GEO förbättrar dokumentationen och kvaliteten på onlinedata genom att uppfylla TRAFICOM MPS 71-skyldigheten. Kvalitetssäkring, dokumentation och uppföljning av arbetets framsteg kan göras i realtid – digitalt. Fieldsight GEO dokumenterar geodata i realtid i företagets onlinedatabas. Säkerställ högkvalitativt arbete, påskynda nätverksupptid och undvik omfattande efterhandsrecensioner.

  • Gammal mall
  • Geo för fältsyn

Med Fieldsight GEO ökar nätverksbyggandet med 30 % och projektledningen är 25 % effektivare.

BÄTTRE KVALITET SNABBARE, MED LÄGRE RISK

Realtidsövervakning av kvaliteten på arbetet och fältprocessen samt automatiserad dokumentation påskyndar den övergripande processen och säkerställer ett högkvalitativt slutresultat.  Fieldsight GEO levererar automatiskt nödvändig information direkt till nätverksägarens gränssnitt. Med Fieldsight GEO kan du hålla reda på planavvikelser, tomtgränser och djupet på landkablar. Med kvalitetskontroll i realtid och automatiserad dokumentation kan du undvika eftermätning och manuell GEO-databehandling.

  • GNSS+TUTKA
  • FIELDSIGHT GEO

Uppstartsinvesteringen på Fieldsight GEO är cirka 6 000 euro jämfört med en normal hårdvaruinvestering på 27 000 euro.

DIGITAL DOKUMENTATION OCH KVALITETSSÄKRING UNDER ARBETET

Fieldsight GEO är ett lätt att använda digitalt mät- och dokumentationsverktyg som är optimerat för en fältperson. Fieldsight GEO instruerar användaren att utföra automatisk kvalitetskontroll, med hänsyn till avstånd, navigering, tomtgränser och erforderligt skydd av mätprovet. Säkerställ kvaliteten på arbetet i realtid med mätning med öppen planlösning och spara tid med automatiserad dokumentation. Vår produkt är den enda positioneringslösningen som stöder kabelplogning, vilket påskyndar processen avsevärt.

Fieldsight GEO STARTER från

700

€ / månad

Vänd mig →

Beställ NU

Startpaketet med en portfölj innehåller:
- Geo för fältsyn
- Geo-djuphandtag för fältsyn
- Spårningsgränssnitt i realtid
- Mätstav
- RTK-licens
- Produktportfölj
- Produktsupport på vardagar

Produktinformation

- Utökade spårnings- och bearbetningsfunktioner
- Online-dataformat
- GEO-gränssnittsintegrationer
- Nya GEO-konverteringar
- 360° foton, bearbetning, inspelning
- Auramechanics design
- Aurauskit

Tjänster

Fieldsight GEO möjliggör kvalitetssäkring av nätverksbyggande med förnyade medel, eftersom kablarnas placering och djup under arbetet kan mätas från det öppna diket, vilket uppfyller de exakta kraven från Caruna och myndigheten (t.ex. Traficom).

 

En lättanvänd produkt hjälper medarbetaren att uppnå bättre kvalitet när arbetets och innehållets framsteg kan dokumenteras i realtid. En kostnadseffektiv och exakt lösning möjliggör betydande förbättringar och acceleration av den övergripande processen, vilket medför kostnadsbesparingar i hela leveranskedjan.

 

Jukka Haakana – Kvalitetschef, Kapitalförvaltning, Caruna

BOKA NU FÖR DEN KOMMANDE SÄSONGEN

Fieldsight-lösningen användes för att genomföra 120 projekt under 2021 och bearbeta cirka 800 000 mätpunkter inklusive el, fiber, sjökablar, kabelplogning, litet arbete etc.

Nu är ett bra tillfälle att planera för den kommande säsongen. Skicka preliminär information om ditt projekt via formuläret nedan så kontaktar vi dig.

    Vi respekterar din integritet och vi tolererar inte skräppost. Vi säljer, hyr eller vidarebefordrar aldrig dina uppgifter.

    GÅ MED | FIELDSIGHT GEO