Hoppa över länkar

EN DIGITAL LÖSNING FÖR ATT AVSEVÄRT FÖRBÄTTRA PROCESSEN OCH KVALITETEN PÅ NÄTBYGGANDET.

Fieldsight GEO är en komplett lösning som består av instrumentering, realtidsövervakning och databehandling för dokumentation av nätbyggnationen, kvalitetssäkring, säkerhet och processförbättring i hela leveranskedjan, vilket ger betydande besparingar för de olika inblandade parterna.

ANVÄNDNINGAR

Produkten stöder traditionell punkt- och linjemätning, där kabeltyp och skyddsklass enkelt kan ställas in vid mätpunkten.

TRADITIONELL PUNKT- OCH LINJEMÄTNING.

Kabelradar kan integreras i enheten och stöds bland annat av Radio Detection RD 8100 kabelradar.

KABELHAKE

Lösningen stöder effektiv kabelförläggning av el- och fiberkablar med hjälp av kabelrännor.

KABELTRANSPORT.

Dokumentationen sker automatiskt i realtid med 360°-foton av objektet utöver de geografiska uppgifterna.

HÖGKVALITATIV DOKUMENTATION

Fieldsight-produkterna skickar positionsdata i realtid till Fieldsights GIS-plattform, där du enkelt kan se rutten, tomtgränser, genomförande och avvikelser från ruttplanen.

GIS I REALTID

Fördelar med lösningen för parterna

 • Den gamla modellen
 • Fieldsight GEO

Med Fieldsight minskar antalet byggfel och leveransen av nätet till kunden påskyndas avsevärt, vilket förbättrar effektiviteten i hela byggprocessen.

HÖGRE KVALITET PÅ NÄTVERKSBYGGANDET OCH SNABBARE UTBYGGNAD.

Fieldsight GEO förbättrar dokumentationen och kvaliteten på nätverksdata och uppfyller TRAFICOM MPS 71-förpliktelsen. Kvalitetssäkring, dokumentation och övervakning av arbetets gång kan göras i realtid - digitalt. Fieldsight GEO dokumenterar geodata i realtid i företagets onlinedatabas. Säkerställ en högkvalitativ arbetsspårning, påskynda nätverksutbyggnaden och undvik omfattande uppföljningsinspektioner.

 • Den gamla modellen
 • Fieldsight GEO

Med Fieldsight GEO går nätverksbyggandet 30 % snabbare och projektledningen är 25 % effektivare.

BÄTTRE KVALITET, SNABBARE OCH MED MINDRE RISK

Övervakning i realtid av arbetets kvalitet och fältprocessen samt automatiserad dokumentation påskyndar den övergripande processen och säkerställer ett slutresultat av hög kvalitet. Fieldsight GEO levererar automatiskt den nödvändiga data direkt till ekonomens gränssnitt. Med Fieldsight GEO håller du koll på planavvikelser, tomtgränser och underjordiska kabeldjup. Med kvalitetskontroll i realtid och automatiserad dokumentation undviker du ommätning och manuell bearbetning av GEO-data.

 • GNSS+TUTKA
 • FIELDSIGHT GEO

Den initiala investeringen med Fieldsight GEO är cirka 6 000 euro jämfört med en normal maskinvaruinvestering på 27 000 euro.

DIGITAL DOKUMENTATION OCH KVALITETSSÄKRING UNDER ARBETETS GÅNG

Fieldsight GEO är ett lättanvänt digitalt mät- och dokumentationsverktyg som är optimerat för fältarbetare. Fieldsight GEO vägleder användaren att utföra automatisk kvalitetskontroll, med hänsyn till mätprovets avstånd, navigering, tomtgränser och erforderligt skydd. Säkerställ arbetskvaliteten i realtid med mätning av öppna brunnar och spara tid med automatisk dokumentation. Vår produkt är den enda positioneringslösningen som stöder kabeldragning, vilket avsevärt påskyndar processen.

Fieldsight GEO STARTER från

600

€ / månad

Vänd mig →

Beställ nu

Ett STARTER-paket för en enda portfölj innehåller:
- Fieldsight GEO
- Fieldsight GEO djupgrepp
- Gränssnitt för övervakning i realtid
- Mätstång
- RTK-licens
- Produktportfölj
- Produktsupport på vardagar

Produktinformation

PRO:
- 360°-foton, bearbetning, inspelning
- Satellitkorrigeringsdata (mätningar utan mobiltelefontäckning).
- Instrumentpanel för företag
- Integrering av GEO-gränssnitt

Ytterligare tjänster

Fieldsight GEO möjliggör kvalitetssäkring av nätbyggandet på ett nytt sätt, eftersom kablarnas läge och djup kan mätas från det öppna diket under arbetet, vilket uppfyller Carunas och myndigheternas (t.ex. Traficom) exakta krav.

 

Den lättanvända produkten hjälper arbetarna att uppnå bättre kvalitet genom att dokumentera arbetets framskridande och innehåll i realtid. Den kostnadseffektiva och exakta lösningen möjliggör en betydande förbättring och påskyndning av den övergripande processen, vilket ger kostnadsbesparingar i hela leveranskedjan.

 

Jukka Haakana - kvalitetschef, Asset Management, Caruna

BOKA NU FÖR DEN KOMMANDE SÄSONGEN

Under 2021 användes Fieldsight-lösningen i 120 projekt och behandlade cirka 800 000 mätpunkter för el, fiber, undervattenskablar, kabelförläggning, små arbeten osv. Under 2022 bearbetades mer än 500 projekt med hjälp av systemet.

Nu är det en bra tid att planera för den kommande säsongen. Använd formuläret nedan för att skicka oss preliminära uppgifter om ditt projekt så kontaktar vi dig.


  Vi respekterar din integritet och accepterar inte skräppost. Vi kommer aldrig att sälja, hyra ut eller dela med oss av din information.

  BOKA ETT INTRODUKTIONSMÖTE

  KOMMER ATT VARA INVOLVERAD | FIELDSIGHT GEO