Hopp over lenker
Publisert den: Landmåling

Innovativ løsning for nedgraving av kabler: FIELDSIGHT GEO

I dag er kabelgraving og nettplanlegging fortsatt en lang og ineffektiv prosess for mange netteiere, hovedentreprenører/systemintegratorer og byggherrer. De må ordne mange kabelundersøkelser på arbeidsstedet og mange manuelle trinn for å konvertere geodata til ønsket format. Dessuten er dette en blindet prosess; ingeniører og designere kan ikke oppnå tilstrekkelig situasjonsbevissthet om den pågående situasjonen i feltet. Fieldsight GEO-produktet, som tilhører RTK GNSS-nøyaktighetsområdet (0-3 centimeters nøyaktighet), gir en sanntidsvisning av fremdriften på byggeplassen, som kan overvåkes eksternt ved hjelp av 360 graders bilder.

EFFEKTIV OG STRØMLINJEFORMET PROSESS FRA ARBEIDSOMRÅDET TIL KUNDENS NETTVERKSDATABASE

Fieldsight GEO remodellerer dokumentasjon av posisjonering av elektriske og telekommunikasjonskabler i underjordiske kontrakter. Denne nye metoden er mer nøyaktig og oppfyller kravene til 0-3 cm nøyaktighet i alle koordinater x, y og z. Fieldsight GEO oppfyller kravene til alle nasjonale byråer opprettet etter EUs INSPIRE-direktiv. Detaljerte kart og 360-graders bilder kan integrere romlige målinger, noe som gir et sanntids og fullstendig bilde av hva som skjer i arbeidsområdet. Hele den digitale dokumentasjonen flyter gjennom API-en som leveres av Wizense direkte til kundesystemene. Fieldsight GEO er ment å brukes av feltarbeidere i anleggsfasen fra den åpne grøften for å oppnå best mulig nøyaktighet i kabelplasseringen. Kravene til undersøkelseskvalitetsparametere som er fastsatt av nettverkseieren, overvåkes automatisk for å unngå eventuelle parameterfeil, noe som hjelper anleggsarbeidere med å lage digital dokumentasjon av høy kvalitet.

KOSTNADSBESPARENDE OG GRØNN LØSNING 

Løsningsfordelene påvirker alle interessentene som opererer i infrastrukturbyggingskjeden. Nettverkseiere, hovedentreprenører/systemintegratorer og byggherrer kan få velstrukturert informasjon i sanntid fra felten. På denne måten kan de redusere antall turer for undersøkelser ved bedre planlegging eller allokering av personellressurser og redusere CO2-utslipp. Fieldsight GEO etterstreber høy kvalitet og nøyaktig dokumentasjon, og risikoen for tap av marginer for interessentene reduseres siden mulige tvister med private grunneiere reduseres, og kontroll av undersøkelsens nøyaktighet etter inspeksjon ikke fører til negative overraskelser. 

RASKERE LEVERING OG FAKTURERING

Fieldsight GEO forbedrer leveringstiden for nettverksinfrastruktur i gjennomsnitt med opptil 20 % mer enn en standardprosess (ifølge den finske markedsanalysen). Når den digitale dokumentasjonen vises i kundens NIS-database, kan fakturaen gjøres umiddelbart etter at forretningsrisikoen er redusert.

EN SIKRERE TILNÆRMING

Nøyaktig kartlagt underjordisk infrastruktur kan på en meningsfull måte redusere skader ved fremtidige graveaktiviteter i nærheten av infrastruktur og forhindre strømbrudd, vann- og internettbrudd for brukere i nabolaget. Videre kan unøyaktig kartlegging av jordkabler og utilsiktet brudd på jordkabler føre til alvorlige ulykker og til og med dødsfall. Ifølge ENA-forskning (Energy Networks Association) risikerer nesten en tredjedel (31 %) av arbeiderne livet når de ikke sjekker om det finnes underjordiske strømkabler når de graver på stedet.

ØNSKER DU Å PRØVE UT FIELDSIGHT-LØSNINGEN?

Kontakt oss for mer informasjon på telefon eller via kontaktskjemaet nedenfor!


    Vi respekterer personvernet ditt og tolererer ikke spam og vil aldri selge, leie ut eller gi bort opplysningene dine.